Blog

Membri, simpatizanți și voluntari

Pentru dobândirea calității de membru activ al Asociației profesorilor și mentorilor din turism – Edu4Tourism este necesară recomandarea unui membru al asociației, întocmirea unei cereri de aderare și supunerea spre aprobarea Consiliului Director.

Membru activ al asociaţiei poate fi orice persoană fizică sau juridică, care doreşte să participe la realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei, având pregătire, calificare sau experiență notabilă în domeniul turismului și educației, exprimă în mod liber voinţa de a face parte din asociaţie şi plătește integral cotizaţia anuală stabilită.

Membrii asociați pot fi întreprinderi, ONG-uri sau Asociații profesionale de profil, care prin activitatea desfășurată au legătură cu domeniul turismului sau învățământului.

Membrii de onoare sunt persoane fizice care prin activitatea lor au adus servicii deosebite asociației în realizarea scopului propus și cărora li se acordă calitatea de membru de onoare asociat al Asociației profesorilor și mentorilor din turism – Edu4Tourism de Adunarea Generală.

Membrii simpatizanţi sunt colaboratorii, voluntarii, copartenerii în proiectele și programele asociației.

Avantajele membrilor: Resurse educaționale comune, Schimb de bune practici, Networking, Promovare, Infotrip, Reduceri și oferte speciale acordare de partenerii din turism, Publicare gratuită în revista asociației.